- poradenstvo,
- zameranie u zákazníka,
- vypracovanie návrhu /projektu/,
- vypracovanie cenovej ponuky,
- doprava,
- montáž.