DD Nábytok
Juraj Ďurán
sídlo firmy:
Slnečná 15, 048 01 Rožňava
prevádzka:
Bulharská 111, Bratislava
mobil:
0910 956 890
email: duran.juraj@gmail.com
web: www.ddnabytok.sk

Miesto pôsobenia:
BRATISLAVA, SENEC, PEZINOK, MALACKY a okolie podľa dohody ...
Rožňava a okolie